USLOVI ZA KUPCE – WOODNSTEEL NAMESTAJ NOVI SAD
POSETITE NAŠ SALON U NOVOM SADU I KUPUJTE DO 12 MESEČNIH RATA
NAŠA BRZA ISPORUKA I MONTAŽA SVAKOG PROIZVODA.
Zapratite nas:   @woodnsteel.rs

USLOVI ZA KUPCE

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koja proističu iz Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 88/2021).

1. Opšti podaci o prodavcu Prodavac je privredno društvo WOODNSTEEL DOO, registrovano pred Agencijom za privredne registre, sa registrovanim sedištem na adresi Marsala Zukova Novi Sad, matični broj: 21418633, šifra delatnosti: 4759 – Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama, kontakt telefon +381 641370990 e-mail: sales@woodnsteel.rs (u daljem tekstu: „WOODNSTEEL DOO“ ili „Prodavac“).

2. Cene Sve cene koje su iskazane na sajtu www.woodnsteel.rs i u prodajnom objektu Prodavca su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV. Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku. Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu www.woodnsteel.rs.

3. Načini plaćanja Kupac plaćanje može izvršiti: Gotovinom u prodajnom objektu WOODNSTEEL DOO; Platnim karticama: Visa; Visa Electron; MasterCard; Maestro; Dina Card; Preko tekućeg računa prema izdatom predračunu

4. Uslovi plaćanja Prilikom poručivanja proizvoda kupac je dužan da izvrši avansno plaćanje u iznosu od 50% od ukupne vrednosti porudžbine, dok je preostalih 50% od ukupne cene kupac dužan da uplati u celosti 3 dana pre ugovorenog roka isporuke/ličnog preuzimanja. Kupac može odustati od porudžbine pisanim putem, a tom prilikom je potrebno navesti podatke o kupcu, podatke o artiklu koji se otkazuje, kao i razloge za otkazivanje. Kupac ima pravo na povraćaj celokupnog avansa za sve proizvode – ukoliko od porudžbine odustane najkasnije u roku od 24h od učinjene porudžbine. U svim ostalim slučajevima uplaćeni avans će se smatrati kaparom kao odustanicom. To znači da ukoliko kupac iz bilo kog razloga, na lični zahtev, (sem u slučaju više sile) nakon uplate avansa odustane od ugovora, Prodavac će imati pravo da u celosti zadrži uplaćeni avans.

5. Rokovi i uslovi isporuke i montaže WOODNSTEEL DOO vrši isporuku i montažu robe u roku od 1 do 20 nedelja, u zavisnosti od vrste brenda i proizvoda. Usluga isporuke nameštaja podrazumeva transport nameštaja do jedne adrese i to:
I. za vrednost robe do 100.000 RSD: ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti do 20 km od prodajnog objekta – cena transporta je 5.900din; ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti preko 20 km od prodajnog objekta – cena transporta na upit.
II. za vrednost robe od 100.000 – 300.000 RSD: ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti do 20 km od prodajnog objekta – cena transporta je 4.900din; ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti preko 20 km od prodajnog objekta – cena transporta na upit.
III. za vrednost robe preko 300.000 RSD: ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti do 20 km od prodajnog objekta – besplatno; ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti preko 20 km od prodajnog objekta – cena transporta na upit.
Montaža proizvoda je uključena u cenu transporta i dodatno se ne naplaćuje. Usluga isporuke i montaže podrazumeva uslugu dostave robe na određenoj adresi u prostoriju po izboru kupca, bez obzira na sprat na kome se ta prostorija nalazi. Usluga podrazumeva i istovar i unošenje robe u objekat tj. jednu prostoriju. Termin za izvršenje ove usluge kupac dogovara sa ovlašćenim licem WOODNSTEEL DOO, nakon izvršene uplate . Uslovi isporuke i montaže nameštaja :
Pre uplate i zakazivanja termina kupac je u obavezi da obezbedi nesmetan prilaz kamiona adresi isporuke kao i prostor za unošenje proizvoda, odnosno odgovarajuću širinu i visinu ulaznih i sobnih vrata, kao i prostor za manipulaciju prilikom unošenja i sl. Kupac je takođe obavezan da obezbedi adekvatne veličine prostorije u skladu sa obimom robe koja se isporučuje i unosi u objekat.
Kupac je u obavezi da osigura da je prostorija u kojoj se vrši isporuka robe zaštićena od negativnih uticaja -vlage, kiše, vetra, snega i sl.
Ukoliko je prilaz dostavnom vozilu onemogućen (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina prilaza, nosivost i sl.) isporuka neće biti moguća i Prodavac ne snosi odgovornost za neispunjenje ove usluge. Kupac je dužan da obavesti Prodavca o bilo kakvim poteškoćama oko preuzimanja robe . Prodavac neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja isporuke koje je rezultat propusta kupca. Usluga unošenja nameštaja u objekat se vrši na adresu koju je dostavio kupac. Prodavac zadržava pravo promene dogovorenog termina ove usluge zbog okolnosti koje su naknadno nastupile i u dogovoru sa kupcem će predložiti novi termin isporuke.
Roba se isporučuje složena i upakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu i unošenju u objekat ne može oštetiti. Prilaz objektu mora biti slobodan. Odgovornost i obaveza kupca je da organizuje i obezbedi lice koje će biti prisutno prilikom preuzimanja robe. Prilikom isporuke kupac, ili lice koje je kupac odredio za prijem robe, je dužno da izvrši kontrolu robu i u smislu kvantiteta i u smislu kvaliteta. Ukoliko se isporuka ne može izvršiti zbog: neodgovarajućeg prilaza/pristupa adresi isporuke, neodgovarajuće veličine prostora u koju se unosi roba , kao i neodgovarajuće veličine prostora /hodnika kroz koji se vrši manilupacija robe , zbog nepotpunih ili netačnih informacija o dostavnoj adresi , ili je ovlašćena kontakt osoba nedostupna iz bilo kog razloga, isporuka će se smatrati izvršenom , a robu koja je predmet isporuke neće ostaviti na navedenoj adresi već izvršiti povraćaj robe. Sve troškove naknadne isporuke snosi kupac. Proizvodi koji nedostaju ili za koje se utvrdi da su oštećeni, dostaviće se kupcu u najkraćem mogućem roku bez naknadnih troškova. Trenutkom predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac, rizik slučajne propasti i oštećenja robe snosi kupac.
Kupac je u obavezi da, prilikom montaže, obezbedi dovoljno prostora za montažu (min. 3 x 3 m), kako bi se ista brzo i efikasno izvršila. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da montira isporučenu robu. Isporučena roba se u prostorijama kupca montira samo u položenom stanju. Montažerske ekipe Prodavca nisu u obavezi da, usled neadekvatne veličine prostorije, nameštaj montiraju u uspravnom položaju. Ukoliko kupac sam preuzima robu u paketu, a samim tim i samostalno obezbeđuje montažu preuzete robe, u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu. Roba koja je montirana protivno uputstvu za montažu i neadekvatnim alatom ne podleže garanciji. Prilikom samostalnog preuzimanja robe kupac je dužan da proveri sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.
Iz tehničkih razloga, ekipe montažera Prodavca ne montiraju ogledala, čiviluke, rasvetu i viseće i slične delove, na zid u prostoriji kupca. Prodavac ne vrši nikakve prepravke ili dorade isporučenog nameštaja, premeštaj i razmeštaj već postojećeg nameštaja.
Prilikom samostalnog preuzimanja robe kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.
Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije do datuma koji je dogovoren kao datum isporuke. Ukoliko Prodavac ne isporuči robu u predviđenom roku, dužan je da u roku od 7 dana od dana isteka roka isporuke vrati kupcu celokupno uplaćeni iznos.
IV. Preuzimanje robe Kupac je u obavezi da robu koju je kupio preuzme u roku od petnaest (15) dana od datuma kupovine. Po isteku ovog roka, kupcu će se obračunavati naknada za ležarinu za svaki započeti dan po sledećem kriterijumu:
– U salonu: 5 eur/1m3 za svaki započeti dan u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna – U magacinu: 3eur/1m3 za svaki započeti dan u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna * cene su prikazane bez PDV-a * najmanja jedinica za obračun je 1m3

6. Povraćaj sredstava U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, WOODNSTEEL DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, i Dina metoda plaćanja ili na tekući račun, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice u naznacenom roku prodavca.
7. Odustanak od kupovine
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik.
Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Prilikom odustanka kupac može, ali nema obavezu da navede razloge zbog kojih odustaje.
Kupac je dužan da robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Troškove vraćanja robe u slučaju odustanka snosi kupac.
Po isteku gore navedenih rokova prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i po mogućstvu u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom, odnosno ugovor na daljinu ili drugi dokaz o kupovini. Po prijemu robe, Prodavac će utvrditi da li je roba u ispravnom stanju i neoštećena. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.
8. Rezervacija artikala
Rezervaciju artikala koji nisu plaćeni Kupac može izvršiti pisanim putem na email adresu office@woodnsteel.rs ili usmenim putem u prodajnom objektu WOODNSTEEL DOO. Period važenja rezervacije je 24h od trenutka rezervisanja artikla.
9. Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama, koristi se prodajni kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu. Kurs koji se koristi pri konverziji, preuzima se od kartičarskih organizacija, a u trenutku transakcije nama ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost neznatne razlike zadužene sume u odnosu na originalne cene koje su navedene na našem sajtu.
10. Uputstvo za upotrebu i upozorenja
Montaža proizvoda od drveta vrši se u skladu sa uputstvom za montažu po redosledu operacija. Proizvod je osetljiv na vlagu i potrebno je držati ga u zatvorenim prostorijama gde se relativna vlažnost vazduha kreće u opsegu 40% do 60% (50% do 70%) i temperature od 14oC do 21oC (18oC do 25oC). Proizvod se ne sme izlagati direktnom uticaju sunčevih zraka i mora biti udaljen najmanje 100 cm od izvora toplote. Za redovno brisanje proizvoda od drveta koristiti isključivo suvu mekanu krpu. Za čišćenje proizvoda od drveta koristiti vlažnu krpu i blagi rastvor vode i prirodnog sapuna. Uvek brisati u pravcu godova. Za osvežavanje površine nameštaja od drveta preporučljivo je koristiti ulje za održavanje drveta uz iskljucivo savetovanje sa prodavcem. Ovaj proizvod se ne sme koristiti svakodnevno. Tretiranje uljem ne garantuje zaštitu od pojave fleka. Prosute tečnosti se moraju odmah obrisati kako bi se izbegla pojava fleka, a oštećena mesta tretiraju setom za održavanje. Koristiti podmetače radi prevencije oštećenja od vrućih predmeta, hladnih čaša i flaša. Za čišćenje metalnih delova nameštaja koristiti vlažnu krpu natopljenu u rastvor tople vode i blagog sapuna. Potom prebrisati čistom vodom i osušiti krpom. Pri čišćenju proizvoda se ne smeju koristiti sredstva za poliranje, abrazivna sredstva i sapuni na bazi amonijaka. Nameštaj nije namenjen za spoljašnju upotrebu ukoliko na istom nije drugačije naznačeno. U slučaju nenamenske upotrebe proizvoda (protivno svrsi kojoj je proizvod namenjen i uputstvu za upotrebu) postoji rizik od nastanka povreda.Ukoliko proizvod sadrži staklene elemente potreban je poseban stepen pažnje prilikom njihove upotrebe i održavanja, a u cilju sprečavanja opasnosti od nastanka povreda usled loma stakla. Potreban je poseban stepen pažnje pri rukovanju sa elementima proizvoda koji imaju ugrađene mehanizme kako bi se izbegla opasnost od povređivanja (uklještenja ruke ili prstiju), kao i u slučaju proizvoda čija je konstrukcija savitljiva (npr. stolice sa podesivim naslonom). Proizvode ne izlagati povišenim temperaturama, neposredno grejnim telima, otvorenom plamenu kako ne bi došlo do paljenja i rizika izbijanja požara. Sitniji elementi proizvoda mogu predstavljati opasnost od gušenja i to gutanjem od strane male dece bez nadzora roditelja.Oštre ivice na proizvodima koji ih imaju predstavljaju opasnost od povređivanja, te je potrebno obratiti poseban stepen pažnje naročito kad su u pitanju mala deca.
11. Garancija na proizvode
Prodavac daje garanciju na proizvod u trajanju od 24 meseca od dana kupovine. Ovaj rok može biti duži ukoliko za određeni proizvod postoji posebna garancija proizvođača, uz pravilno korišćenje i održavanje proizvoda – prema uputstvu proizvođača. Uz uputstvo,kupcu se dostavlja i garantni list. Kupac je dužan da čuva garantni list ili odgovarajući dokaz o kupovini (kopija računa, slip, i sl.) za vreme trajanja garantnog roka. Prodavac daje garanciju na proizvod koji je polovan tj. eksponat u trajanju od 12 meseci od dana kupovine. Smatra se da je kupac upoznat sa svim eventualnim nedostacima, nastalim usled dužeg izlaganja robe, te se naknadne reklamacije na fizička oštećenja, promene boje I sl. neće uvažiti.
12. Saobraznost
Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu ukoliko se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje navedenim u ovoj izjavi i da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.
Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:
je postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača, bez obzira da li je za tu nesaobraznost prodavac znao; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača; je potrošač mogao lako uočiti ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.
13. Rokovi-trajanje saobraznosti na robu koja je predmet ove izjave
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavac. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine. Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača nesaobraznost robe dokazuje potrošač. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
14. Obaveze potrošača
da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost jer se naknadne reklamacije tog tipa neće uvažiti; da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove izjave; da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove ugovorne izjave; da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: račun sa fiskalnim isečkom ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.).
15. Odgovornost za nesaobraznost i saobraznost ne podležu nesaobraznosti nastale zbog:
neadekvatnog održavanja; mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe; uticaja vlage, vode, toplote, ekstremnih uslova sredine i sl.; trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše; sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret potrošača.
16. Reklamacija i postupak rešavanja reklamacije
Reklamaciju na kupljenu robu kupac može da izjavi usmeno, pisanim putem, pozivom na telefon +381641370990 ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu Prodavca office@woodnsteel.rs odnosno u prodajnom objektu, uz obaveznu dostavu računa sa fiskalnim isečkom ili dostavu samo fiskalnog isečka, odnosno ugovora na daljinu na uvid. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
17. Gubitak prava potrošača Nastaje ukoliko se utvrdi:
da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija; ukoliko se utvrdi da se potrošač nije pridržavao obaveza iz poglavlja Obaveze potrošača; ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje od strane potrošača.
18. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred licima koja imaju svojstvo posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kupac prijemom ovog obaveštenja potvrđuje da je od strane prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o uslovima postprodajnih usluga i dužini trajanja saobraznosti, o postojanju zakonske odgovornosti prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Sta tacno trazite?

PRIRDRUŽI SE NAŠOJ MAIL LISTI

Ostani informisan i prati popuste i promocije koje šaljemo na mail.

0.78 RSD
456.78 RSD
123,456.78 RSD